Bokslut och årsredovisning

Bokslut och årsredovisning

När året är slut upprättar vi årsbokslut, årsredovisning samt inkomstdeklaration. Detta är en omfattande och tidskrävande hantering som många företag uppskattar att få hjälp med av någon med rätt kompetens. Inför planeringen av årsbokslut erbjuder vi dessutom rådgivning och planering kring ex regelrätta skattemässiga justeringar enligt verksamhetens behov.

Årsbokslut

Vid varje räkenskapsår görs en sammanställning av företagets löpande bokföring för att skapa en helhetsbild av hur företagets ekonomi ser ut i slutet av den angivna perioden. Vi gör analys av företagets balans- och resultaträkning med tillhörande dokumentation. I bokslutsarbetet ser vi också över behovet av ex avsättningar till periodiseringsfonder, utdelning till ägarna och skattemässiga justeringar.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en offentlig handling och en presentation av verksamhetens årliga händelser. Vi upprättar årsredovisningen digitalt och kan även skicka in den till Bolagsverket via vårt program.

Inkomstdeklaration

Vi hjälper dig att sammanställa årets inkomstdeklaration och säkerställer att den kommer in i tid till Skatteverket.

Konsultation och rådgivning

Vi matchar era behov med våra tjänster och konsulter. För er trygghet arbetar vi endast med de kunder vi kan lova en god service. Efter konsultationen hittar vi en personlig ekonomikonsult som ansvarar för att ni får bästa möjliga service hos oss.

Konsultation och rådgivning

Vi matchar era behov med våra tjänster och konsulter. För er trygghet arbetar vi endast med de kunder vi kan lova en god service. Efter konsultationen hittar vi er en personlig ekonomikonsult som ansvarar för att ni får bästa möjliga service hos oss.

Scroll to Top