Redovisning och bokföring

Bokföring och Redovisning

I våra löpande ekonomitjänster ingår ex hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, kvitton och utlägg, löner, arbetsgivardeklarationer och momsdeklarationer. Vi arbetar med det webbaserade ekonomiprogrammet Fortnox och som kund kan du ha egen licens och följa bolagets redovisning.

Kundfakturor

Vi säkerställer att du får betalt för dina varor och tjänster genom att vi skickar dina fakturor till kund med gällande betalningsvillkor. Vi hanterar också eventuella påminnelser och vid behov även fakturafrågor.

Leverantörsfakturor

Vi hanterar betalningar av leverantörsfakturor så att du kan känna dig trygg med att leverantören får betalt i tid.

Kvitton och utlägg

Ibland blir det många kvitton och utlägg på kort tid och då tar vi hand om det så att alla nödvändiga uppgifter bokförs och kommer med i den ekonomiska redovisningen.

Momsdeklarationer

Som företagare behöver du betala moms för de tjänster och varor du säljer. Beroende på din omsättning ska detta redovisas med viss regelbundenhet och detta gör vi åt dig om du vill fokusera på annat.

Löner och arbetsgivardeklarationer

Alla arbetsgivare är skyldiga att varje månad redovisa löneersättningar, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter. Redovisningen är en tidskrävande och komplicerad process för många företagare. För oss som arbetar med ekonomifrågor varje dag är det däremot förhållandevis smidigt och något vi gärna hjälper till med.

Konsultation och rådgivning

Vi matchar era behov med våra tjänster och konsulter. För er trygghet arbetar vi endast med de kunder vi kan lova en god service. Efter konsultationen hittar vi er en personlig ekonomikonsult som ansvarar för att ni får bästa möjliga service hos oss.

Scroll to Top